گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار برای آزمایشگاه‌های تجهیزات خورشیدی پژوهشگاه صنعت نفت توسط اداره کل استاندارد استان تهران صادر شد.

به گزارش مرور نیوز، از سوی اداره کل استاندارد استان تهران گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار برای آزمایشگاه‌های تجهیزات خورشیدی پژوهشگاه صنعت نفت صادر شد.

این گواهینامه به استناد روش اجرایی تایید و صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون آزمایشگاه‌های تجهیزات خورشیدی حرارتی پژوهشگاه صنعت نفت به شناسه ملی 14001924938 برای انجام سه آزمون، صادر شده است.

آزمون‌های «کلکتورهای خورشیدی شیشه‌ای گرم کننده مایع»، «آبگرمکن‌های خورشیدی خانگی با سیستم‌های صرفا خورشیدی»، «آبگرمکن‌های خورشیدی خانگی با سیستم‌های کمکی» از جمله استانداردهای با ضوابط مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران است.

اولین آزمایشگاه تست تجهیزات خورشیدی کشور در زمینه تست تجهیزات خورشیدی حرارتی با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر در خردادماه امسال راه‌اندازی شد و گواهینامه تایید صلاحیت این آزمایشگاه نیز به مدت  یک سال اعتبار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز