محققان دریافتند با ایجاد تغییراتی در ساختار الماس می توان حجم زیادی از اطلاعات را در آن ذخیره کرد.

به گزارش مرور نیوز،به نقل از فاکس نیوز، محققان نوعی از الماس را مورد بررسی قرار دادند که در ساختار کریستالی آن فضاهای خالی وجود دارد که اصولا باید توسط اتم های کربن پر شوند؛ اما درون آنها الکترون ها جای گرفته اند. این اختلال در ساختار الماس به عنوان مراکز تخلیه نیتروژن شناخته می شود، زیرا در نزدیکی این فضاهای خالی اتم های نیتروژن وجود دارد. 
محققان راهکاری یافتند که با استفاده از تابش لیزر، اتم های مستقر در مراکز تخلیه نیتروژن را باردار کنند. رفتار الکترون ها نیز پس از برخورد پرتوهای نور تغییر می کند و رنگ آنها تیره می شود. این تغییر، کاملا پایدار است و در اثر تابش های ضعیف نوری از بین نمی رود. 
یافته های این تحقیق نشان می دهد که می توان از الماس برای ثبت داده ها به شکل ناخالصی های باردار استفاده کرد و پرتوهای لیزر قابلیت ثبت، بازخوانی، پاک کردن و بازنویسی اطلاعات را در اختیار می گذارند. 
در واقع به اعتقاد محققان می توان در چندنانومتر از سطح الماس، یک بیت اطلاعات را ذخیره کرد. همچنین می توان اطلاعات را به صورت سه بعدی روی الماس نگهداری کرد. 
در حال حاضر محققان امکان بازخوانی و تغییر اطلاعات ذخیره شده روی الماس را ندارند اما در تلاشند تا راهکارهای مناسبی را برای ثبت و بازخوانی اطلاعات در ابعاد نانو بیابند.
 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز