پیام رسان تلگرام از دسترس خارج شد.

به گزارش مرور نیوز، تلگرام از دسترس خارج شد.

پاول دوروف علت آن را نقص فنی در سرورهای تلگرام اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز