دبیر اجرایی طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت گفت: از 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی همچنین مراکز تحقیقاتی حمایت می شود.

به گزارش مرور نیوز از معاونت علمی ریاست جمهوری، محمد ولی خسروی افزود: تاکنون بیش از 18 طرح فناورانه در 3 بخش دانش بنیان، سازمان و ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها دریافت شده است که این میزان افزایش می یابد.
به گفته وی، بعد از بررسی های لازم از سوی بخش داوری در مجموع به 9 طرح برتر در بخش های دانش بنیان ، سازمان و ارگان های دریایی و مراکز تحقیقاتی لوح و جوایزی در مراسم اختتامیه اهدا می شود.
دبیر بخش طرح ها و دست آوردهای فناورانه دریایی دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت تصریح کرد: شناسایی مهم ترین طرح و دستاوردهای فناورانه از شرکتهای دانش بنیان، نهادهای دریایی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منجر به توسعه این مهم می شود.
وی این اقدام را فرصت مناسب برای معرفی نظرات و طرح های افرادی که دارای ایده های نوین و کارآمد در زمینه توسعه و رونق صنعت دریایی دانست و افزود: اساتید و مشاورانی که پس از ارائه ایده ها در روز اول مسابقات و تیم سازی ایده های پذیرفته شده، به راهنمایی تیمها می پردازند تا آماده ارائه نهایی شوند. این افراد معمولا کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه و افراد متخصص حوزه دریایی و کارشناسان امورمالی و تجاری سازی هستند. 
افرادی که داوری ایده ها را در زمان ارائه ایده ها در روز دوم مسابقات بر عهده دارند که ترکیبی از تخصص های گوناگون دریایی هستند، متشکل از اساتید دانشگاه ، نخبگان علمی و افراد با تجربه عملی در حوزه دریایی است. 
دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت شامل «بخش فن بازار شامل طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور»، «بخش دانش‌آموزی: جشنواره دانش‌آموزی دریا»، «بخش دانشجویی، جشنواره فیلم کوتاه 90 ثانیه‌ای، مسابقات شناورهای هوشمند» است.
دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت آبان امسال در بخش های دانش آموزی، دانشجویی و شرکت های دانش بنیان برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز