با برگزاری انتخابات شورای عالی انجمن شیمی کشور، دکتر عباس ترسلی و دکتر ناهید پوررضا اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به‌ عنوان رئیس و دبیر این انجمن برگزیده شدند.

به گزارش مرور نیوز، این انتخابات با حضور نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی کشور وابسته به وزارت علوم و اعضای شورای این انجمن برگزار شد. اعضای 30 نفره شورای عالی انجمن شیمی کشور طی انتخابات سراسری و اینترنتی در ماه گذشته توسط کلیه اعضای پیوسته انجمن انتخاب و معرفی شدند.

دکتر عباس ترسلی عضو هیات‌ علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرک کارشناسی خود را در سال 45 در رشته شیمی محض از دانشگاه تهران اخذ کرد و مقطع کارشناس ارشد خود را نیز در رشته شیمی آلی همین دانشگاه گذراند. وی سپس برای ادامه‌ تحصیل در دوره دکتری در سال 54 راهی کشور انگلستان شد و در رشته‌ شیمی آلی و مطالعات اسپکتروسکوپی موفق به اخذ درجه دکتری شد.

وی از سال 1348 به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد. دکتر ترسلی عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی تهران، عضو انجمن شیمی انگلستان، عضو انجمن شیمی آمریکا و عضو آکادمی علوم نیویورک است.

همچنین دکتر ناهید پوررضا عضو هیأت‌ علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرک کارشناسی خود را در سال 53 از این دانشگاه اخذ کرد و در سال 1356 نیز موفق به اتمام تحصیلات خود در رشته‌ شیمی تجزیه در دانشگاه منچستر شد؛ وی سپس تحصیلات دکتری خود را در همین رشته در دانشگاه بیرمنگام ادامه داد و پس از اخذ درجه‌ دکتری خود، در سال 1360 به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز