رئیس سازمان برنامه و بودجه در بازدید از مناطق حاشیه شهر مشهد از برنامه های دولت به منظور افزایش رفاه اجتماعی در این مناطق خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در بازدید از مناطق اسماعیل آباد، بلوار توس ، کال دروی و رودخانه کشف رود که در حاشیه شهر مشهد واقع شده اند اظهارکرد: در برنامه ششم توسعه کشور 175 میلیارد تومان برای مقابله با آسیب های اجتماعی در مشهد درنظر گرفته شده است که در سال های برنامه تخصیص داده می شود.

وی افزود: دولت برنامه های را به منظور حل مشکلات حاشیه شهر مشهد تدارک دیده به صورتی که در سال جاری برای مقابله با آسیب های اجتماعی و ارتقای شاخص های عدالت و رفاه،اعتبار 90 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: دربرنامه ششم توسعه کشور ردیف هایی برای حل مشکلات حاشیه شهرها از جمله مشهد در نظر گرفته شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز