در روز سیزدهم محرم ابن زیاد دستور داد سر مطهر امام حسین(ع) را در برابرش گذاشتند و زنان وکودکان آن حضرت را به همراه امام سجاد(ع) در حالی که به طناب بسته بودند، وارد مجلس کرده، در برابر تخت آن ملعون ایستاده نگاه داشتند.

به گزارش مرور نیوز، یزید بن معاویه و خاندان بنی‌امیه و هواداران آن‌ها از جمله عبیدالله بن زیاد، عامل یزید در کوفه و بصره و عنصر اصلی جنایت واقعه کربلا ، پس از کشتن امام حسین (ع) و یاران فداکارش در کربلا،  بر این باور بودند که کار مخالفان بنی‌امیه و دشمنان یزید پایان یافته و آنان برای همیشه سرکوب شدند.

آنان گمان کردند که با خاموش کردن نور حسینی، برای همیشه انوار طیبه اهل بیت(ع) را خاموش کردند، ولی غافل از اینکه شهادت امام حسین(ع) آغاز راهی است که ادامه آن، حکومت ننگین بنی‌امیه را بر فنا خواهد داد.

وقایع سومین روز شهادت حضرت ابا‌عبدالله الحسین‌(ع) به شرح ذیل است:

* اسرای اهل بیت(ع) در مجلس ابن زیاد

پس از آنکه اسرا و سرهای مقدس شهدا را در کوفه گردانیدند،ابن زیاد در کاخ خود نشست ودستور داد سر مطهر امام حسین(ع) را در برابرش گذاشتند، آنگاه زنان وکودکان آن حضرت را به همراه امام سجاد(ع) در حالی که به طناب بسته بودند، وارد مجلس کرده،در برابر تخت آن ملعون ایستاده نگاه داشتند، در این حال درباریان آن ملعون به تماشا ایستاده بودند.

* اسرای اهل بیت (ع) در زندان کوفه

پس از مجلس شوم ابن زیاد،اهل بیت(ع) را با غل و زنجیر وارد زندان کوفه کردند.

* خبر شهادت امام حسین(ع) در مدینه و شام

ابن زیاد به مدینه و شام نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین(ع) را منتشر ساخت.

* شهادت عبدالله بن عفیف

عبدالله بن عفیف‌ازدی بزرگواری از اصحاب امیر‌المؤمنین(ع) بود و در جنگ‌های جمل و صفین 2 چشم خود را از دست داده بود، لذا مشغول عبادت بود.

او هنگامی که شنید پسر زیاد ملعون به امیرالمؤمنین و امام حسین(ع) نسبت کذب می‌دهد‌، از میان جمعیت بر خاست وگفت: ساکت باش ای پسر مرجانه‌، دروغگو تویی و پدر توکه به تو این مقام را داد، ای دشمن خدا! فرزندان پیامبر(ص) را می‌کشی و در منابر مؤمنین این چنین سخن می‌گویی‌؟ مأموران خواستند معترض او شوند که با کمک قبیله‌اش به خانه رفت، ولی بعد آمدند و خانه او را محاصره کردن، پس از رشادت‌های او و دخترش دستگیر شد و همان طور که از خدا خواسته بود به دست بدترین خلق یعنی ابن زیاد به شهادت رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز