معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: این استان با ثبت نام اینترنتی 74.33 درصد جمعیت معادل 76.23درصد خانوارها در سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در کشور دوم شد.

به گزارش مرورنیوز، علیرضا محمدی باغملایی افزود: از یک میلیون و 152هزار و 22 نفر در قالب 321هزار و 14 خانوار براساس آمارها 856هزار و 251نفر در قالب 244هزار و 710 خانوار در سرشماری اینترنتی در این استان شرکت کردند. 
وی اضافه کرد: شهرستان عسلویه با مشارکت 79.10 درصدی جمعیت و 105.07درصدی خانوار رتبه اول مشارکت در سرشماری اینترنتی را به خود اختصاص داد. 
محمدی باغملایی اظهار کرد: شهرستانهای دیلم با 91.40درصد جمعیت و 83.64درصد خانوار، دشتی با 91.65درصد جمعیت و 82.98درصد خانوار و دیر با 92.25درصد جمعیت و 82.32درصد خانوار در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. 
وی یادآور شد: شهرستان بوشهر نیز با مشارکت 72.01درصد جمعیت و 63.48درصدی خانوار در رتبه آخر قرار دارد. 
معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: استان سمنان براساس آمارها باجمعیت 688هزار و 332نفر در قالب 217هزار و 148نفر با مشارکت 78.52درصدی جمعیت و 79.92درصدی خانوارها به عنوان استان اول و بوشهر نیز به عنوان استان دوم در سرشماری اینترنتی در کشور شناخته شده اند. 
وی یادآور شد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت حضوری از تاریخ 28 مهرآغاز و تا 28 آبان ادامه دارد که در این مرحله ماموران آمارگیر با مراجعه به درب خانه ها اقدام به جمع آوری و ثبت اطلاعات خانوار می کنند. 
محمدی باغملایی افزود: خانوارهایی که در مهلت تعیین شده اقدام به ثبت نام اینترنتی و کد آماری دریافت کرده اند در هنگام مراجعه مامور سرشماری باید این کد را در اختیار آنها قرار دهند. 
وی گفت: از خانوارهایی نیز که به هردلیلی در ثبت نام اینترنتی شرکت نکرده اند به منظور ثبت دقیق و سریع اطلاعات نسبت به در دسترس قرار دادن و آماده کردن کدپستی واحد مسکونی وکارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن ثبت شده است اقدام و در زمان مراجعه ماموران سرشماری در اختیار آنها قرار دهند. 
محمدی باغملایی اظهار کرد: امکان ویرایش یا اصلاح اطلاعات، برای خانوارهایی که از قبل ثبت نام کرده اند از روز شنبه یکم تا هشتم آبان به مدت یک هفته فراهم است. 
محمدی باغملایی گفت: خانوارهایی که در زمان مراجعه مامور سرشماری در منزل حضور ندارند، اطلاعیه ای با عنوان  اطلاعیه خانوار غایب بر در منازل آنان چسبانده می شود که در این کارت کد 12 رقمی با عنوان ' کد غایب  درج و خانوار می تواند از تاریخ یکم تا30 آبان وارد سامانه سرشماری با عنوان www.sarshomari95.ir شده و با وارد کردن کد خانوارغایب و شماره ملی سرپرست خانوار فرم سرشماری را برای خود و اعضای خانوار تکمیل کند. 
وی یادآور شد: خانوار در صورت دسترسی نداشتن به اینترنت می تواند با شماره تلفن هایی که در کارت خانوار غایب درج شده تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر را تلفنی در اختیار مامور قرار دهد. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز