مدیر انجمن نجوم اهواز گفت: بامداد فردا تا صبحگاه ماه در کنار ستاره قلب شیر قرار دارد که به این رویداد همنشینی می گویند.

به گزارش مرور نیوز، خسرو جعفری زاده اظهار داشت: این همنشینی از ساعت یک و نیم بامداد روز سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ با طلوع ماه و ستاره قلب اسد تا زمان طلوع خورشید قابل دیدن است.

وی افزود: در این رویداد نجومی، جدایی زاویه ای ماه از ستاره قلب شیر در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح، یک و نیم درجه است و همچنین فاز ماه ۲۷.۲ درصد است و درخشندگی  ستاره قلب الاسد ۱.۴ است.

نقشه راهنمای رصد همنشینی ماه و ستاره قلب شیر

وی با بیان اینکه می توان با  چشم غیر مسلح این رویداد نجومی را مشاهده کرد، گفت: همنشینی ماه و ستاره قلب شیر از تمامی شهرهای ایران قابل رصد است.

مدیر انجمن نجوم اهواز گفت: سیاره مشتری نیز در نزدیکی افق به مانند ستاره ای نورانی از قدر ۱.۷- دیده می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز