عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هیات وزیران و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر نیز داوطلبانه در جهت شفافیت گام بردارند و مذاکرات خود را منتشر کنند.

به گزارش مرور نیوز، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در تویئتر، نوشت: دیروز بخش دیگری از مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر شد.

وی تاکید کرد: همزمان نسخه برخط آن نیز در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان قرار دارد که برای عموم قابل مشاهده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان مطلب خود آورده است: هیئت وزیران و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر نیز داوطلبانه در جهت شفافیت گام بردارند و مذاکرات خود را منتشر کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز