اسناد ارتباط گروهک «حرکة النضال» با سرویس اطلاعاتی عربستان توسط وزارت اطلاعات منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز، وزارت اطلاعات اقدام به انتشار برخی اسناد به دست آمده از ارتباط مستقیم گروهک حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی کرد.

تصاویر زیر شامل اصل و ترجمه اسناد منتشر شده توسط وزارت اطلاعات از  مکاتبات سری گروهک تروریستی حرکة النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی است:

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال1

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال2

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال3

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال3

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال4

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال5

اسناد ارتباط گروهک حرکة النضال6

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز