رئیس جمهوری، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17/6/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد 15808 سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار ( 000/ 800/ 580/ 1 ) دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه های آتی این بانک با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.

تبصره1ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره2ـ رعایت اصول هفتادوهفتم (77) و یکصدوسی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوری موضوع ماده (55) الزامی است.

تبصره3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور کند.

تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 5 ـ سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارایی های خارجی بانک مرکزی محسوب می شود و دولت صرفاً می تواند از مزایای این سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت بهره مند شود.

تبصره6 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروههایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می کند عضویت داشته باشد.

تبصره7ـ تعاملات با بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی انجام شود.

تبصره8 ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده (31) اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.

به گزارش ایرنا، بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا ( Asian Infrastructure Investment Bank) یک مؤسسه مالی بین المللی است که به پیشنهاد کشور چین تأسیس شده است. هدف این نهاد توسعه چند جانبه و تأمین مالی پروژه های زیربنایی در منطقه آسیا است. برخی بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیا را رقیب جدی برای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیا می دانند که تحت تسلط کشورهایی مانند آمریکا قرار دارند. ایران یکی از سهامداران و اعضای هیئت مؤسس این بانک است.

هم اکنون نزدیک به 50 کشور از قاره های مختلف جهان عضو این بانک هستند.

به گفته کارشناسان این بانک با تغییر معادلات قدرت در اقتصاد بین الملل، می تواند سطح نفوذ آمریکا را کاهش دهد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز