علی لاریجانی پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد حقوق های نامتعارف گفت: نحوه پرداخت حقوق مدیران در کشور چهارچوب های جدیدی پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مرورنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه و پس از ارائه گزارش داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 در مورد حقوق های نامتعارف گفت: ما از کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات برای بررسی های عمیق در خصوص حقوق های نامتعارف برخی مدیران تشکر می کنیم در همین راستا طرح قانونی هم برای آینده در دستور کار است تا ضوابط پرداخت مدیران چهارچوب جدیدی پیدا کند.

وی ادامه داد: در همین راستا قرار است دیوان محاسبات کشور پیگیری های جدی برای استرداد دریافتی های غیرمتعارف برخی مدیران پیگیری های جدی داشته باشد. 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز