وزیر کشور با اشاره به پیروزهای اخیر در حلب و موصل گفت: پیروزهای ارتش سوریه و عراق نشان داد هیچ نیروی تاب مقاومت در برابر مردم را ندارد و به شکست می رسد.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در خصوص تاثیر آزاد سازی حلب بر منطقه گفت: توفیقات نظامی اخیر در سوریه و عراق نشان دهنده عزم مردم این کشورها است که در مقابل تهدیدات ایستادند.

وی ادامه داد: گروهای تروریست و حامیان آنها باید به مردم و نظرات احترام بگذارند. روش هایی که آنها برای مقابله استفاده کرده بودند پیش از این نیز به شکست رسیده بود زیرا هیچ نیروی تاب. مقاومت در برابر نیروهای مردمی را ندارد.

رحمانی فضلی همچنین تصریح کرد: امیدواریم با عملیات دیگری مردم سوریه و عراق بتوانند به طور کامل دفع شر کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز