مجلس شورای اسلامی مصوب کرد: وظایف و مسئولیت‌های «سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)» و «سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)» به سازمان‌ انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی انتقال می‌یابد.

به گزارش مرور نیوز، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی  به اساسنامه سازمان‌ انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) مصوب کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه این سازمان، وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی «سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)» و «سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)» به همراه بودجه،‌اعتبارات، اموال، دارایی‌ها،‌ بدهی‌ها،‌ تعهدات و امکانات و نیروی انسانی به سازمان انتقال پیدا می‌کند.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر موظف است تعهدات ناشی از تصدی‌های سازمان‌های یاد شده را در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از سازوکارهای قانونی ظرف مدت یک سال تکمیل یا واگذار و یا تعیین تکلیف کند.

همچنین بر اساس ماده دیگر این لایحه مصوب شد:‌ فعالیت‌های مشابه با وظایف سازمان که در وزارت نیرو یا سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو انجام می‌شود به همراه اعتبارهای مربوط به تشخیص وزیر نیرو و تأیید مراجع قانونی ذیربط به سازمان منتقل می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز