کارشناس مسائل عرب گفت: با توجه به حضور گروه های تندرو در پارلمان کویت، احتمال محقق شدن مذاکرات میان این کشور و ایران دور از انتظار است.

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل عرب، در خصوص اظهارات اخیر مقامات کویت برای گفتگو با ایران بر سر مسائل منطقه به خبرنگار سیاسی مرور نیوز گفت: کویت در سیاستهایش در مورد ایران هیچ گاه شفافیت نداشته است. این کشور هر زمان با عربستان به مشکل برخورده است به سمت کشورمان گرایش پیدا کرده و از همین رو مشخص نیست چقدر بر مواضع کنونی خود اصرار دارد.

وی ادامه داد: از طرفی پیگیری مذاکره با ایران به طور حتم از سوی گروههای تندرو پارلمان این کشور با مخالفت روبرو خواهد شد. ضمن آنکه به نظر نمیرسد عربستان در جریان این پیشنهاد بوده باشد. زیرا سیاست های اخیر ریاض نشان داده که به دنبال تهییج کشورهای شورای همکاری علیه ایران است.

هانی زاده خاطر نشان کرد: شخصیت معتدل امیر کویت و شاکله جدید پارلمان این کشور در نهایت باعث شد تا بحث گفتگو با ایران مطرح شود و ما امیدواریم که این طرح به نتیجه برسد و بتوان از طریق نشست و گفتگو برخی از موضوعات حل شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز