نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اکنون در دولت سیزدهم باید تأخیر خود را نسبت به تأسیس مرکز پژوهش ویژه جبران کنیم.

به گزارش مرور نیوز، سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «تجربه ویروس دستکاری شده کرونا نشان داد که بایست در زمینه شناخت و مقابله کامل با تهدیدهای راهبردی و جدید، نسبت به تأسیس مرکز پژوهشی ویژه اقدام می‌کردیم»

میرسلیم تاکید کرد: «اکنون در دولت سیزدهم باید تأخیر خود را جبران کنیم.»

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز