مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای تکلیف و وظایف بیمه مرکزی ایران را در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه مشخص کرد.

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که بیمه مرکزی ایران موظف است؛

 الف -  نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال‌های برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷% درصد برسد.

۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰% نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.

۳- رشته های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب - مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران بازنگری گردد.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز