جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که دستور کار آن به شرح زیر است:

به گزارش مرور نیوز، جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که دستور کار آن به شرح زیر است: 

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه که با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح حمایت از کاخانجات و واحد‌های صنفی و تولیدی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز