رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: در مسایل مطرح شده از سوی مجلس، به هیچ وجه بحث اختلاف حزبی و سیاسی مطرح نیست و نقدهای مطرح شده به دولت از سر دلسوزی است.

به گزارش مرور نیوز، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتقادهای صورت گرفته به عملکرد دولت سیزدهم، گفت: واقعیت آن است مسائلی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود را نمی توان نقد دانست، چراکه گاهی نمایندگان، بیانگر وضع موجود در کشور هستند و در همین راستا دولت هم باید بررسی کند که تا چه اندازه در روند عملکرد خود توانسته موفق عمل کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از مسایل قابل پیش بینی نیست، تصریح کرد: عمدتا طرح هایی که ارائه می شود، باید در میدان شکل اجرایی به خود گیرد تا مشخص شود این طرح ها توانسته موفق عمل کند یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: زمانی که طرح ها و برنامه ریزی های دولت در جامعه اجرایی شود، می توان با دقت بیشتری معایب و مزایا را مورد ارزیابی قرار داد که همین امر، فرصتی برای دولت و مجلس است.

وی با یادآوری مصوبه مجلس مبنی بر اجازه مشروط به دولت برای حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: مجلس برای حذف ارز ترجیحی به دولت مجوزی را به صورت مشروط داده که تا پیش از این سابقه نداشته است و این مهم، در واقع اعتماد خوب مجلس به دولت است.

آقاتهرانی درباره زمان حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، تاکید کرد: دولت باید با موقعیت سنجی های دقیق، موارد مختلف را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد تا مشخص شود چه زمانی باید اقدام به حذف ارز ترجیحی داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ادامه داد: من آینده را خوب میبینم چراکه مجلس و دولت با یکدیگر همکاری و همراهی خوبی دارند و گاها این مسایلی که مطرح می شود جنبه نقد ندارد، بلکه اغلب برای پیشبرد بهتر امور، پیشنهاداتی به دولت داده می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: مجلس در حوزه حذف ارز ترجیحی، میدانی را برای دولت باز کرده و دولت نیز جلو آمده است، حال باید با بررسی دقیق خود، نقاط ضعف عملکردش را مشخص کرده و اقدام به رفع موارد اصلاحی داشته باشد.

وی یادآور شد: بدون شک هر زمان که دولت از مجلس کمک بخواهد، نمایندگان در خدمت دولت خواهند بود، چراکه از بین نمایندگان، هیچ کس به دنبال تخریب دولت نیست و مجلس و دولت برای خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش می کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: در مسایل مطرح شده از سوی مجلس، به هیچ وجه بحث اختلاف حزبی و سیاسی مطرح نیست و نقدهای مطرح شده به دولت از سر دلسوزی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز