نمایندگان مجلس وزارت نیرو را موظف به دریافت حق بیمه پایه حوادث طبیعی از طریق قبوض برق ساختمان ها کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرورنیوز در جریان اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی برای تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده 7 این لایحه موافقت کردند که براساس آن وزارت نیرو مکلف به دریافت حق بیمه پایه حوادث طبیعی در قبوض برق ساختمانی شد.

در جریان بررسی لایحه ترخیص صندوق بیمه همگانی، حوادث طبیعی برای تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک ماده به این لایحه با رای 163 رای موافق، 5 مخالف و 7 ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی و دارای استقلال مالی تعیین و تکلیف شد.

براساس ماده 7 اصلاح شده لایحه مذکور، وزارت نیرو و شرکت های توسعه برق مکلف به درج حق بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان ها و واریز آن به حساب خزانه داری کل هستند. خزانه داری موظف است این مبلغ را به طور 100 درصد به حساب صندوق انتقال دهد.

در ماده الحاقی به لایحه مذکور آمده که صندوق، موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره شود.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز