اساسنامه صندوق تضمین کمیته امداد امام خمینی (ره) با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، هیات وزیران در جلسه ۱۱ آبان ۱۴۰۱، به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر تسهیلات خُرد پرداختی با هدف اشتغالزایی با این مصوبه موافقت کرد.

کمیته امداد امام خمینی (ره) مجاز است به منظور تسهیل و دسترسی به اعتبار پوشش خطر تسهیلات خُرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، صندوق تضمین را در چارچوب اساسنامه‌ای که به تایید هیات امنای کمیته یاد شده می رسد، ایجاد کند.

صندوق تضمین کمیته امداد امام خمینی (ره) که به موجب جزء (۱) بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ایجاد شده، در چهارچوب اساسنامه ای که به تأیید هیات امنای این کمیته می‌رسد، اداره می‌شود؛ این بند از تبصره ۱۶ قانون بودجه به تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی اختصاص دارد.

به موجب این بند از قانون بودجه، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر(ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاههای موضوع این جزء اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز