نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: حزب موتلفه اسلامی برای تعیین کاندیدای اختصاصی خود بطور رسمی با فردی مذاکره نداشته اما بصورت غیرمستقیم مذاکرات گوناگونی را انجام داده است.

به گزارش مرورنیوز،  اسدالله بادامچیان افزود: این مذاکرات برای این است که ببینیم چه کسانی آمادگی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارند و به چه دلیلی خود را واجد شرایط نامزدی در انتخابات می‌دانند.

وی تاکید کرد: این مذاکرات تا زمانی که ما نامزد حزب موتلفه اسلامی را اعلام کنیم ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پس از تعیین کاندیدای حزب موتلفه اسلامی، با دیگر اصولگرایان در معرض کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری مذاکراتی خواهیم داشت مبنی بر این‌که آیا شما با توجه به شرایط، ضوابط و ارزش‌های اسلامی خودتان را ارجح، افضل و اصلح از نامزد موتلفه اسلامی می‌دانید یا خیر.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: اگر دیگر کاندیداهای اصولگرا به این نتیجه رسیدند که نامزد موتلفه اسلامی با توجه به سوابق و تجربیات یک حزب نیم قرنی رجحان ویژه ای را دارد، از آن‌ها خواهش می‌کنیم که بنفع او کنار بروند و برای حمایت از او فعال بشوند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز