خنگوی وزارت امور خارجه گفت: بار دیگر به مقام های بحرینی توصیه می کنیم رویکردهای پلیسی و امنیتی را کنار بگذارند.

به گزارش مرورنیوز ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان از حمله به مراکز جمعیت الوفاق بحرین شدیدا ابراز نگرانی و انزجار کرد. وی استمرار رویکردهای امنیتی و خشونت آمیز دولت بحرین نسبت به رهبران دینی سیاسی و جمعیت های قانونی ومعتدل سیاسی بحرین که اعتقاد به استفاده از روشهای سیاسی مسالمت آمیز دارند را از اشتباهات راهبردی و تاریخی آن حکومت دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بار دیگر به مقام های بحرینی توصیه می کنیم رویکردهای پلیسی و امنیتی را کنار گذاشته و با اقدام های اعتماد آفرین زمینه را برای تعامل و انجام رایزنی ها و گفتگوهای همه جانبه و جدی فراهم سازند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز