رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با انتقاد از عجله دولت در تصویب لایحه تفکیک3وزارتخانه گفت: دولت قبلا لایحه شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی را ارائه نداده لذامعلوم نیست ادغامی انجام شده باشد.

به گزارش مرور نیوز،حمید رضا فولادگر با انتقاد از ارائه لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش و وزرات مسکن از وزارت راه و شهرسازی به صورت دو فوریتی گفت:ارائه لایحه به صورت دو فوریتی به این معنا است که باید ظرف یکی دو روز لایحه تاسیس وزارتخانه های جدید بررسی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ادغام این وزارتخانه ها در دولت قبل در روندی عجولانه صورت گرفت و دولت فعلی هم برای تفکیک این وزارتخانه ها عجله دارد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: طبق قانون دولت باید ظرف 6 ماه لایحه شرح وظایف وزارت خانه های ادغامی را به مجلس ارائه می داد اما دولت قبل و دولت فعلی این لایحه را به مجلس ارائه ندادند.

وی تاکید کرد: به دلیل اینکه شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی مشخص نبود، نمایندگان عملا نمی دانند ادغامی صورت گرفته که بخواهند لایحه تفکیک وزارتخانه ها را بررسی کنند.در واقع فقط دو وزارت خانه را به هم چسباندند و یک وزیر و دو معاون کم شدند، این وزارت خانه ها به هم الحاق شدند.

فولادگر گفت: بعد از عید فطر این لایحه به صورت دقیق بررسی خواهد شد اگر تا زمان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم تکلیف این لایحه روشن شد که دولت بر اساس مصوبه مجلس وزرای جدید را معرفی می کند در غیر این صورت دولت بر اساس مدل موجود وزیران پیشنهادی خود را معرفی می کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز