مقامات دولتی پاکستان گفتند، ایران پس از ۳ روز بازداشت، ۱۸ ماهیگیر پاکستانی را آزاد کرده است.

به گزارش مرورنیوز، مقامات دولتی پاکستان گفتند، ایران پس از 3 روز بازداشت، 18 ماهیگیر پاکستانی را آزاد کرده است. این ماهیگیران توسط گارد ساحلی ایران به اتهام ورود غیرقانونی به آب های ایران بازداشت شده بودند.

این ماهیگیران که روز یکشنبه توسط نیروهای گارد ساحلی ایران بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه تحویل مقامات دولتی ایالت بلوچستان پاکستان شدند.

طفیل احمد بلوچ از مقامات گوادر پاکستان گفت: ماهیگیران بازداشت شده در مرز ایران و پاکستان در تفتان آزاد شده اند.

وی افزود: آزادی این ماهیگیران پس از انجام مذاکرات با مقامات ایرانی در چابهار صورت گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز