برخلاف دولت گذشته که تقریبا همه استعفاها یا برکناری‌های آن همراه با کدورت و جنگ و جدل بود، استعفاهای این دولت بسیار مدنی و آرام رخ داده است.

به گزارش مرورنیوز، نه هیچ‌کدام دو دستی به وزارتخانه چسبیده بودند که در هر شرایطی و با هر خفتی بخواهند در صندلی وزارت باقی بمانند و نه آنکه حاضر بودند برای بقای خود وارد چالشی سیاسی و غیراخلاقی با رییس‌جمهور شوند. متقابلا رییس‌جمهور نیز برای عوض کردن آنان نیازمند تخریب و تحقیر مثل رییس‌جمهور قبلی نبود، بلکه با احترام و رفتاری اخلاقی از وزارت رفته‌اند، به طوری که در ادامه نیز می‌توانند همکار و همراه یکدیگر باشند.

این نوع جدا شدن را مقایسه کنید با وضعیتی که در جریان برکناری وزیر امور خارجه در دولت احمدی‌نژاد شاهد بودیم که یک آبروریزی تمام عیار برای کشور و نیز هر دو طرف آن رویداد بود و اعتبار سیاسی کشور را خدشه‌دار کرد. آن را مقایسه کنید با کنار رفتن وزرای دیگر آن دولت که برکنار شده‌ها هنوز هم کدورت‌ها و نقدهای شدیدی را علیه آن دولت ابراز می‌کنند. مقایسه کنید با برکناری وزیر اطلاعات که منجر به دخالت مقام معظم رهبری شد. مقایسه کنید با استیضاح وزیر کار که به آن افتضاح مشهور منجر شد. و همه اینها عوارض سیاسی و اقتصادی گوناگونی را برای کشور به بار می‌آورد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز