غلامحسین کرباسچی در پاسخ این سوال که آیا این تحلیل اصولگرایان که رئیس جمهور درحال تغییر فاز سیاسی از اصلاح‌طلبان به اصولگرایان است؟گفت: من فکر می‌کنم این تحلیل را هر کسی که مطرح می‌کند، خودش هم آن را قبول ندارد.

به گزارش مرورنیوز، این فعال سیاسی در ادامه سخنانش گفت: مبنای این سخن این است که که اگر اصولگرایان این تحلیل را قبول داشتند که آقای روحانی اصولگرا است و حرف اصلاح‌طلبان برایش اهمیتی ندارد، دلیل نداشت که آنقدر با آقای روحانی مخالفت کنند و نقدهایی که واقعا به دولت وارد نیست را نسبت به دولت مطرح کنند. اگر اصولگرایان این تحلیل‌ها را می‌کنند، به نظر من حرف خودشان را باور ندارند.