جانشین دانشگاه امام حسین(ع) گفت: پدافند غیرعامل از اهمیت خاصی در حوزه امنیت کشور برخوردار است و این عرصه پویا و مادام در حال تغییر است.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز، سردار مرادی جانشین دانشگاه امام حسین (ع) ، در جشنواره علمی سلمان فارسی که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: پدافندغیرعامل از اهمیت ویژه ای در حوزه دفاعی و امنیتی کشور برخوردار است.

وی افزود: برنامه ریزی کل، پایش و کنترل، اقدام و عمل اجرایی از ارکان پدافندغیرعامل است و این عرصه، عرصه ای پویا و در حال تغییر ماهیت به شمار می رود.

سردار مردانی با بیان سازکار حفاظت از منابع کمک پدافند غیرعامل تصریح کرد: نقش مجموعه های علمی، پژوهشی و تحقیقات در این زمینه بسیار مهم است و دانش پژوهان می توانند با دستیابی به مراحل جدیدی از علم کمک شایانی در حوزه ارتقای پدافند غیرعامل داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز