سفیر جدید صربستان در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم محمد جواد ظریف کرد.

به گزارش مرور نیوز ، سفیر جدید صربستان در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم محمد جواد ظریف کرد.

اخبرا تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز