سردار جلالی با انتقاد از تصمیم دولت قبل برای اقدام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت ارتباطات نقش مهمی در توسعه کشور دارد و باید به وزارت دفاع سایبری تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرورنیوز، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل موضوع فناوری اطلاعات حوزه های مختلفی دارد که باید پردازش، سرعت بالا و قابلیت های دیگر را بتواند در حوزه های زیر ساخت و دفاع جنگی در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: در حوزه رسانه، رسانه های نوین با بحث سایبری به وجود می آید که باعث ایجاد امکان ارتباطات جدید در این فضا می شود. تلفیق حوزه سایبری و بحث های دفاعی موضوع جدیدی است که علاوه بر ارزش های سایبری هواپیماها و سیستم های سنجش از راه دوررا به وجود می آورد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین تصریح کرد: در دولت قبل تصمیم گرفته شد که وزارت ارتباطات با وزارت راه اقدام شود که سازمان پدافند مخالف آن بود زیرا ما 5 سال به عقب بر می گشتیم.

ما هم اکنون در حال عبور از فضای سنتی به مدرن هستیم و در این رابطه باید به نقض خود دقت کنیم. تدبیری که نفوذ و سلطه فضای سایبری با سایر فناوری ها دارد.

وزارت ارتباطات را به یک وزارت خانه مهم تبدیل می کند پس فضای سایبری بستری برای ساختارهای مهم کشور است.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: اساسی ترین کار تقویت و ارتقای سطح شبکه ملی اطلاعات است. پایداری و تداوم کشور در پدافند غیرعامل در حوزه سایبری مطرح است. اولین انتظار از شبکه ملی اطلاعات تداوم کارکرد در مواقع تحریم است و این شبکه ها نقش مهمی در مدیریت بحران پدافند غیرعامل دارند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز