رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات گفت: امریکا در نظر دارد به اسم دیپلماسی نوین از طریق اتصال شبکه های تجاری و اقتصادی به شبکه های امنیتی به امنیت کشورها از جمله ایران ضربه بزند.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز، سردار غلامرضا جلالی در همایش ملی پدافند غیرعامل با اشاره به مفاهیم مشترک میان ماه محرم و سازمان پدافند غیرعامل گفت: هدف پدافند غیرعامل کاهش آسیب پذیری مولفه های ملی قدرت است و همانگونه که در واقعه عاشورا ما شاهد جبهه گیری حق و باطل بودیم در مقوله پدافند نیز هر کسی که در قالب دشمن قرار گیرد به جبهه باطل قرار دارد. این جبهه بندی در ذهن تاریخی ملت ایران است که نشات گرفته از اعتقاد قلبی به فرهنگ عاشورا و نقش امام حسین (ع) است.

وی ادامه داد: ما در بحث تهدیدات که به دو قسمت نرم تقسیم می شود توجه دیگری به تهدیدات نرم داریم که نیازمند قدرت نرم افزاری نیز برای مقابله با آن است. اساسی ترین مولفه قدرت نرم شخص و جایگاه مقام معظم رهبری و ولایت فقیه است. همچنین ایدئولوژی و مباحث تیمی از دیگر موارد قدرت نرم است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در پدافند غیرعامل بروز سه مسئله تهدید، آسیب و راهکار تمرکز ویژه ای می شود تصریح کرد: تهدیدات انسان ساز که دارای دو مولفه تفکر و فناوری است مهمترین تهدید برای کشور به حساب می آید زیرا در طول زمان تغییر می کند.

اما مجموعه اقدامات کشور می تواند در مقابل این تهدیدات ایجاد بازدارندگی کند. کنار گذاشته شدن گزینه نظامی از سوی آمریکا جبری تحمیلی از سوی ایران بود که به دلیل عدم اطمینان از پیروزی و مدت زمان جنگ به وجود آمد.

سردار جلالی در ادامه به استراتژی های جدید تهدید از سوی آمریکا اشاره کرد و افزود: امروز آمریکایی ها تلاش دارند با اتصال شبکه تجاری به شبکه امنیتی به اسم دیپلماسی نوین رویکردهای دفاعی خود را پیش ببرد. از این رو انکار این واقعیت که شبکه های تجاری نمی تواند عامل نفوذ دشمن باشد کاملا اشتباه است.

وی همچنین در مورد تغییر قوانین در حوزه فناوری نیز خاطرنشان کرد: تا بیست سال گذشته دوربین ها و ضبط صوت هایی که به سادگی در اختیار همه قرار دارد. از ابزار جاسوسی به حساب می آمد از این رو لازم است با تغییرات جدید در این حوزه و همچنین ورود شبکه های اجتماعی به عرصه زندگی مردم صاحب تغییراتی در قوانین نیز باشیم.

سردار جلالی تهدید سال آینده کشور را در حوزه اقتصاد پیش بینی کرد و یادآور شد: علی رغم تلاش مسئولین دیپلماسی در حوزه برجام تهدید جنگ اقتصادی مفروز ماست و وابستگی به دلار می تواند ضربه ای به اقتصاد کشور و امنیت ما بزند. علاوه بر این تهدیدات سایبری با زمینه های صنعتی، فرهنگی، نظامی از دیگر موضوعات در دستور کار پدافند غیرعامل است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل رویکردهای مقابله با تهدیدات را در حوزه پدافند کالبدی دانست و گفت: هدف مهم پدافند غیرعامل صیانت از مردم است و تمامی مراکز، کارخانه ها و مدارس نیز باید آمادگی مقابله با تهدیدات را داشته باشند. در همین راستا حوزه های پژوهشی نقش مهمی در تهدید شناسی و ارائه راهکار دارند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز