نماینده مردم تهران از تقدیم سوال 17 نفر از نمایندگان مجلس از وزارت کشور در باره تعلل وزارت کشور در پیگیری این موضوع خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، در توییت شخصی محمود صادقی آمده است: ‏علت تعلل وزارت کشور در پیگیری موضوع واگذاری املاک توسط شهرداری تهران چیست؟

وی در این توئیت ادامه می دهد: هم اکنون سؤال اینجانب و16 نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شد.

 قرار است وزارت کشور در خصوص واگذاری املاک توسط شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر و شهرداری تحقیق و پیگیری کند.

مقام معظم رهبری در این سال ها بارها به بیان یا با دستورات اکید درباره جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و مقام دولتی و استفاده از رانت هشدار داده اند. فارغ از این موارد قانون شهرداری ها اگرچه از حدود صد سال قبل در بندهای بسیاری از موضوعیت افتاده و نیاز به اصلاح دارد؛ اما فساد، در هر دوره ای فساد و استفاده از حقوق در اختیار مردم از سوی مدیران اجرائی در هر دوره ای اشتباه و خطاست. 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز