رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: دشمن در نظر دارد از طریقه بیوتروریسم کشور را در زمینه تولید کالاهای اساسی و واردات به محصولات کشاورزی وابسته کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی مرورنیوز، محمد علی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در اولین همایش ملی پدافند زیستی در خصوص امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی زمانی ایجاد می شود که در زمینه محصولات استراتژیک خودکفایی به وجود آید و غذایی که تولید می شود از نظر آلاینده ها در سلامت کامل و با کیفیت باشد.

وی ادامه داد: عدالت قضایی نیز که امروزه در کل دنیا به اندازه کافی رعایت نمی شود از دیگر عوامل امنیت غذایی است؛ در حال حاضر ایران از نظر دسترسی به مواد غذایی در این حوزه با 25 درصد ناامنی غذایی مواجه است.

باغستانی خاطرنشان کرد: کشور ایران در حوزه فرسایش خاک و بیابانزایی در مرحله هشدار قرار دارد و مجامع بین المللی با توجه به تغییرات اقلیمی این است که با این میزان مواد خام و سطح تولید در سال 2080 ما با کاهش تولید 20 تا 25 درصدی روبرو خواهیم بود.

وی ادامه داد: علاوه بر تهدیدات طبیعی، تهدیدات زیستی که توسط دشمن نیز هدایت می شود ما را با مشکلات جدیدی در حوزه بیوتروریسم روبرو کرده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اهداف دشمن در بیوتروریسم و آگروتروریسم را تهدید خودکفایی برای تولید کالاهای اساسی، ایجاد خسارت های اقتصادی، وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و اعمال فشار سیاسی برشمرد و خاطرنشان کرد: مهمترین دلیل ورود یک عامل زیستی به کشور از طریق آفت کش ها است با این حال ما طبق سند تنظیم شده پدافند زیستی امیدواریم تا سال 1404 در زمینه پایش و مصون سازی محصولات جامع و گیاهی، خودکفایی و برخورداری از نظام یکپارچه به سطح قابل قبولی برسیم.

باغستانی در ادامه به نقاط قوت وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با تهدیدات زیستی اشاره کرد و گفت: وجود مراکزی تحقیقاتی متعدد، وجود تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، زیرساخت های عمرانی مناسب در مناطق روستایی و برخورداری از تجهیزات پیشرفته در برخی مراکز پژوهشی از جمله مواردی است که ما را در مقابله با عوامل تهدیدزا یاری می کند.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود چالش هایی در زمینه وابستگی به واردات آفت کش ها، محدودیت ظرفیت ذخیره سازی محصولات کشاورزی، عدم اشراق به شیوه های انتشار آفات، ضعف همکاری های بین المللی و قدیمی بودن تجهیزات در حوزه حفظ نباتات روبرو هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز