عضو هیأت رئیسه مجلس قوانینی را که در صورت نهایی شدن مصوبات لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه تنقیح می شوند، قرائت کرد.

به گزارش مرور نیوز، پس از پایان بررسی مواد اعاده شده لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،  امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی برخی از مواردی را که سبب تغییر در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شود به شرح زیر قرائت کرد:

1-بند (ب) ماده 3 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جایگزین ماده 70 قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/ 10/ 91 می‌شود.

2- بند (ج) ماده 3 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جایگزین ماده 71 قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/ 01/ 91 می شود.

3- عبارت "بخش خصوصی" از تبصره الحاقی ماده 652 قانون آیین‌ دادرسی کیفری حذف می‌شود.

4- متن زیر بعد از عبارت "دانشگاه‌ها، مراکز و آموزشگاه‌های پژوهشی و فرهنگستان‌ها" افزوده می‌شود.

تبصره به شرح زیر به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 الحاق می‌شود. پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در  مناطق آزاد تجاری و صنعتی.

5- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده جدید بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 الحاق می‌شود.

الف) شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است.

6- یک ماده به شرح زیر قبل از ماده 2 قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 الحاق می‌شود.

7- بندهای (ب) و (د) ماده (11) لایحه مذکور به عنوان مواد جدید بعد از ماده (2) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌شود.

8- عبارت "فعالیت‌ها" بعد از ماده (10) قانون کاداستر مصوب 1393 الحاق می‌گردد بدین صورت که فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

9- بند (د) ماده (31) قانون پولی و مالی کشور مصوب 1354 به شرح زیر اصلاح می شود

سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیسات ایرانی

10- متن زیر جایگزین بند (ب) ماده18 قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شده سال 58 می شود.

11- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح می‌شود.

12- بند ( الف) و تبصره (4) ماده (23) لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ماده (1) قانون تنظیم بازار مصوب سال 1383 الحاق می شود.

13- صدر ماده (24) لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جایگزین ماده (66) قانون امور گمرکی مصوب 1390 می‌شود.

14- ماده (25) لایحه مذکور جایگزین ماده (126) قانون امور گمرکی می‌شود.

15- با رعایت قانون تنقیح قوانین و مقررات پس از عبارت "از طریق دولت" به بند (الف) ماده 42 اضافه می شود.

16- ماده (5) قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 به شرح زیر اصلاح می شود: سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهری فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهد شد.

17- ماده (81) قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح زیر اصلاح می شود:

1-کمک به شرکت های مذکور در این ماده محدود به تأمین راه‌ها، آب، برق، گاز، تلفن و ورودی مستقل شهرک‌ها نخواهد بود.

2- مناطق ویژه اقتصادی از شمول خدمات مذکور در ماده محروم خواهد شد.

3- ارائه خدمات مذکوردر ماده 81 با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تأیید سازمان برنامه و بودجه می رسد.

18- تبصره (2) ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی الحاقی سال 1378 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- معین محدوده مناطق تجاری – صنعتی از هیأت وزیران به ستاد کل تغییر خواهد کرد.

2- امتیازات موجود در قانون قبلی به شکل مستقل شامل می شود و منحصر به فعالیت‌های مربوط به سازمان کشتیرانی نخواهد بود، برای محدوده آبی مناطق مذکور نیز فاصله 800 متر تعیین خواهد شد.

19- قانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح می شود:

1. عنوان صندوق  تغییر خواهد کرد.

2. تهیه کننده و تصویب کننده اساسنامه تغییر خواهد کرد.

20- ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح شده سال 1389 به شرح زیر اصلاح شد:

1- برای تغییرات طرح های تفصیلی سقف تعیین می شود.

2- مرجع تأیید کننده تغییرات طرح های تفصیلی در صورت فراتر از 5درصد تغییر می کند.

، پس از قرائت این موارد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به بسیاری از قوانین مصوب قبل تعرض داشته است، در صورتی که شورای نگهبان لایحه مذکور را به تصویب برساند این موارد جهت تنقیح قوانین اعمال خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز