پس از برگزاری جلسه پیرامون رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت تصمیم گیری خواهیم کرد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس فراکسیون امید گفت: پس از برگزاری جلسه با وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان درباره رای اعتماد به آنها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

محمدرضا عارف درباره برگزاری جلسه از سوی فراکسیون متبوعش با وزرای پیشنهادی دولت اظهار کرد: بدون شک با توجه به اهمیت این وزارتخانه ها، فراکسیون امید با وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزرش و جوانان جلسه خواهد داشت.

وی افزود: ما قبل از برگزاری جلسه رأی اعتماد با وزرای پیشنهادی دولت جلسه برگزار خواهیم کرد.

رئیس فراکسیون امید در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسه پیرامون رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت تصمیم گیری خواهیم کرد. 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز