ویژگى سوم و نکته درخشان جناب دانش آشتیانى، که به زعم برخى منتقدان ضعف تلقى مى شود، این است که در افقى بلندمدت تر و مطلوب تر، مى توانند نقشى اساسى در ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش با علوم، تحقیقات و فناورى ایفا نمایند.

به گزارش مرورنیوز، آن چه در پی می آید، متن کامل یادداشت امیر هاشمی، از کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش است که در آن، به بیان ادله خود در دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، جناب دکتر دانش آشتیانی، پرداخته است.

متن کامل این یادداشت از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

ضعف هاى موجود در آموزش و پرورش، این انتظار را در افکار عمومى فرهنگیان ایجاد کرد که تغییرى در سطح کلان این وزارتخانه، توسط مجلس جدید، یا دولت ایجاد شود. هر چند کمى دیرهنگام، اما بالاخره این امر مبارک، با استعفاى جناب آقاى فانى اتفاق افتاد.اکنون نوبت آن رسیده که رئیس جمهور، فرد مورد نظر خود را به عنوان سکاندار حجیم ترین نهاد کشور، براى أخذ راى اعتماد به مجلس معرفى کند.گمان هاى منطبق با واقع، حاکى از انتخاب جناب آقاى نجفى بود. صرف نظر از چرایى حذف یا انصراف ایشان، معرفى جناب دانش آشتیانى، حاوى چند پیام مهم براى تصدى مدیریت این وزارتخانه حساس و تعیین کننده است.این پیام حاصل ٣ ویژگى است که در شخص آقاى دانش جمع شده است.

اصلاح طلبی دکتر دانش آشتیانی

ویژگى اول، اصلاح طلبى ایشان است. در میان معانى متعددى که از اصلاح طلبى به ذهن  متبادر مى شود، در این جا مقصود، اصلاح طلبی در مقابل محافظه کارى است. به معنى شجاعت در اصلاح وضع نامطلوب موجود و نیل به نقطه یا نقاط مطلوب. آموزش و پرورش با مختصات کنونى، داراى ضعف هاى عدیده و عمده اى است که نیاز مبرم به اصلاح و بعضا جراحى دارد که ذیلا، به ٢ نمونه از اهم آنها اشاره مى شود:

1. اصلاح ساختار نیروى انسانى:

شیر دریایى درشت هیکلى را تصور کنید که به ساحل افتاده و به علت فرط چاقى، نمی تواند خود را به دریا برساند و عن قریب، ممکن است تلف شود. براى او چاره اى نمى ماند جز این که با تلاش مستمر، چربی هاى خود را بزداید و بدن را چابک کند. وضع کنونى آموزش و پرورش، این چنین است. ورود فله اى و سفارشی نیروى انسانى بى کیفیت به مدارس، مانند آن چه در دولت گذشته و دوران حاجى بابایى اتفاق افتاد و نیروهاى خدمات، بدون هیچ ضابطه اى وارد کلاس ها شدند و همچنین إشباع ستاد وزارتخانه و ادارات کل و مناطق از نیروهاى غیر متخصص، که در دولت هاى مختلف به مناسبت روابط به کار گرفته شده اند، موجب تنبلى، لَختى و تراکم  در این بدن فرتوت شده است؛ نیروهایى که علیرغم داشتن سلائق، متفاوت زندگى به روش همزیستى مسالمت آمیز و گلسنگ گونه را اختیار کرده اند.

تغییر و تعدیل برخی نیروها نیازمند شجاعت است/چابک سازی بدنه دولت

تغییر و تعدیل برخى از این نیروها و جایگزین نمودن شایستگان، قطعا شجاعت و اقتدار مى خواهد. ویژگى اى که لااقل در هیچیک از ٤ وزیر اخیر این وزارتخانه نبوده است. این عمل در واقع جامه عمل پوشاندن به یکى از شعارهاى اصلى رییس جمهور در سبک و چابک سازى بدنه دولت است. وجود و حضور فردى تکنوکرات چون دانش آشتیانى این مهم را محقق خواهد نمود.

٢. اصلاح برخى قوانین،مصوبات، اساسنامه ها و اسناد بالادستى:

اکنون آموزش و پرورش با مجموعه اى از قوانین و مصوبات مواجه است که نه تنها کارایى ندارند، بلکه بسیار دست و پا گیر و بعضا محل إخلال و اختلال در نظام مدیریتى اند. وجود مدارس رنگارنگ در کشور، این نظام را از عدالت آموزشی دور کرده است. وجود برخى مدارس خاص، که با فلسفه ایجادشان فرسنگ ها فاصله گرفته اند، موجب تبعیض در ارائه منصفانه خدمات آموزشى شده است. ابهام و اجمال در مصوبات و اساسنامه برخى از انواع مدارس، موجب ایجاد چالش هاى عمیق در این نظام شده است.

ابهاماتی که در سند تحول وجود دارد

عدم رفع ابهامات چشمگیر و غیرقابل إغماض از سند تحول بنیادین، از ضعف ها و چه بسا زخم عمیق این نظام آموزشى است که اصلاح شجاعانه آنها را با تاکید بر بهره مندى از نظر صاحبان اندیشه مى طلبد؛ صاحبان اندیشه اى که مدت هاست در حاشیه قرار گرفته اند و فقط نظاره گر اعمال سلایق کسانى هستند که انحصارطلبانه، به تولید و تبیین سیاست هاى کلان نظام آموزشى مى پردازند. چنان چه وزیر نتواند این انحصار را بشکند، قدم در مسیرى نهاده که وزراى پیشین گذاشته اند و در درون همان انحصار طلبان، مضمحل خواهدشد.شناخت اجمالى که از آقاى دانش آشتیانى وجود دارد، حاکى از شجاعت ایشان در شکستن تابو ها و سنت هاى نامبارک و دمیدن روح نوآورى  در اصلاح قوانین و ضوابط دست و پا گیر گذشته است.

حمیات قاطع محمد علی نجفی از دانش آشتیانی

دومین ویژگى و مزیت جناب دانش آشتیانى، این است که ایشان مورد حمایت صریح و صادقانه وزراى قوى دوران پیشین، نظیر آقایان اکرمى، حاجى و نجفى که اکنون محبوب القلوب تعداد زیادی از فرهنگیان هستند، مى باشد. این حمایت و ویژگى، به تنهایی مزیت نیست، بلکه زمانى می تواند مزیت تلقى شود که بدانیم آقاى دانش، عصاره این ٣ وزیر موفق هستند:

چون که گل رفت و گلستان شد خراب/ عطر گل را از که جوییم از گلاب

ارتباط معنوى و نزدیک  دانش آشتیانى با وزراى نامبرده، حاکى از این موضوع است که دلسوزان نظام آموزش و پرورش، چکیده و عصاره تجربیات و دانش خود را خالصانه در اختیار ایشان قرار مى دهند و با ترکیب چالاکى نیروى جوانى ایشان، این قطار در مسیر و ریل صحیح خود قرار خواهد گرفت و به سوى أهداف تعیین شده، پیش خواهد رفت و موجب بالندگى خواهد شد.

دانش آشتیانی؛ آغازی برای تلفیق آموزش و پرورش با آموزش عالی

ویژگى سوم و نکته درخشان جناب دانش آشتیانى، که به زعم برخى منتقدان ضعف تلقى مى شود، این است که در افقى بلندمدت تر و مطلوب تر، مى توانند نقشى اساسى در ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش با علوم، تحقیقات و فناورى ایفا نمایند. این مخالفان معتقدند که وزیر موفق، وزیرى است که محصول نظام آموزش و پرورش باشد، لکن تجربیات ناموفق برخى وزراى گذشته و تجربه موفق جنابان نجفى و حاجى، خلاف این مدعا را اثبات مى کند.

ادغام این دو وزارتخانه ى بنیادین، تجربه ى موفق استانداردترین و با کیفیت ترین نظام هاى آموزشى نظیر فنلاند و ژاپن را پشتوانه خود دارد.بى گمان منافع معنوى ( پرستیژ اجتماعى ) و مادى و معیشتى فرهنگیان در این است که روزى این هدف تحقق یابد. براى تحقق گام به گام و آرام این هدف، چاره، بهره مندى از خدمات فردى است که مدت هاى مدیدى در سطوح کلان اجرایى وزارت علوم، مدیریت کرده و از سوى دیگر، مستمرا در دل نظام آموزشى و در کف مدارس، فعالیت نموده و با نقاط قوت و ضعف و ابهام هاى موجود آشناست.

بارى، حال که رییس جمهور چنین فردى با شخصیت و ویژگى هاى منحصر به فرد را انتخاب کرده، نوبت به ایفاى نقش نمایندگان دلسوز مردم است.نمایندگانى که به همین منظور از سوى مردم انتخاب شدند. انتظار مى رود با راى بالاى خود، موجبات دلگرمى فرهنگیان و قوت و اقتدار وزیر را در اصلاح امور فراهم آورند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز