سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش عملکرد اجرای یک و دو بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را قرائت کرد.

به گزارش مرور نیوز، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی جزییات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد اجزای یک و دو بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به این شرح قرائت کرد:

به موجب مفاد جزء یک بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور مقرر شد نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹ هزار ۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال و ۴۴ هزار و  ۱۹۵ میلیارد برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹ هزار و  ۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، تا مبلغ ۳۲ هزار و ۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور اقدام شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز