رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امسال با توجه به چالش‌های پیش رو بیش از هر سالی به وفاق و همدلی نیاز داریم و در حال حاضر باید وحدت و انسجام داخلی خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذاریم.

به گزارش مرور نیوز، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به برگزاری نخستین نشست مشترک سه قوه به میزبانی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: امسال بیش از هر سالی به وفاق، همدلی و همزبانی با توجه به چالش‌های پیش رو نیاز داریم.

صالحی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست‌ها و نمودی که در عرصه بین المللی دارد، افزود: در حال حاضر باید وفاق، وحدت و انسجام داخلی خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذاریم.

 وحدت و انسجام در داخل باعث می شود دشمنان در حساب‌های خود به نحو دیگری محاسبه گری کنند

وی ادامه داد: اگر طرف مقابل بداند جمهوری اسلامی ایران از وحدت و انسجام لازم در داخل برخوردار است، در حساب‌های خود به نحو دیگری محاسبه گری می‌کند، اما اگر تشتت و آشفتگی داخلی داشته باشیم به طور قطع از موضع قدرت با ما روبرو می‌شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: پیام این نوع نشست‌های مشترک در سطوح کلان در کشور، پیام وحدت و انسجام و وفاق ملی را نمایش می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز