سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی روز بزرگدشت زبان پارسی را گرامی داشت.

به گزارش مرور نیوز، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی روز بزرگداشت زبان پارسی را گرامی داشت.

متن کامل پیام سخنگوی وزارت امور خارجه بدین شرح است:

بی تردید یکی از مهمترین ویژگی های فردوسی، زبانِ گیرا، دلنشین، حماسی، غرور آفرین و نغز و ذهنِ خلاق و خیالپرداز اوست. زبانِ همه فهم این شاعر نامدار ایرانی، شاهنامه را از آغاز تا امروز و حتی فرداهای دور به سمبل تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان بدل کرد و شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ ایرانیان شد.

ما ایرانیان از دو منظر وامدار حکیم ابوالقاسم فردوسی هستیم. نخست آنکه حماسهِ فرهنگ و تاریخ دیرپای ایرانی با فردوسی به اوج رسید و کیست که نداند حماسه شکوهمند این شاعر بزرگ، همیشه جوهره روح ملتمان بوده و به آن بالیده ایم، با آن زیسته ایم و در برابر دشمن جنگیده و هویت خود را بر آن ساخته ایم.

 به دیگر سخن، استواری، شیرینی و ماندگاری دیر پای زبان فارسی مدیون این شاعر بلند آوازه ایرانیفردوسی چنان زبان و ادب پارسی را معماری کرد که بنای ساخته و پرداخته او سال ها مصون از گزند،قامت افراشت و فرهنگ و ادب پارسی را به فراسوی مرزها و در سراسر جهان تسری داد.

در جهان هم نام این سخن سرای بزرگ به ایران گره خورده و بسیاری از ادب شناسان جهان، به حق شاهنامه را میراث جاودانه فرهنگ بشری دانسته اند و در روزگاری که زوال اخلاق هر روز بیش از پیش فزونی میگیرد، همینان شهادت می دهند که ایرانیان به گواهی شاهنامه از قرن ها پیش، مروّج اخلاق، فتّوت و جوانمردی، این فضائل نیک و جهانشمول انسانی بوده اند.امروز روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است، این روز را به همه هموطنان و دوستداران فرهنگ و زبان و ادب پارسی و این شاعر نام آور ایرانی تبریک و شادباش می گوییم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز