دبیران هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رأی نمایندگان مجلس انتخاب شدند.

به گزارش مرور نیوز، در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکنون رحیمی، یوسف نژاد، وکیلی، قاضی زاده هاشمی، رنجبرزاده و فرهنگی به عنوان دبیران هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

پس از انتخاب رئیس و نواب، ۲۰ نفر از نمایندگان برای تصدی ۶ سمت دبیری هیئت رئیسه نامزد شدند.

بر اساس اعلام هیات رئیسه مجلس اسلامی، علی اصغر یوسف‌نژاد، عبدالکریم حسین زاده، سیده حمیده زرآبادی، علیرضا رحیمی، زهرا ساعی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی، اکبر رنجبرزاده، سید ناصر موسوی لارگانی، علی ادیانی، رحیم زارع، علی خضری، محمدرضا صباغیان، محمدحسین فرهنگی، محمدجواد جمالی، غلامرضا کاتب، سکینه الماسی، محمدمهدی افتخاری، سید مهدی فرشادان، زهرا سعیدی، عبدالحمید خدری و نبی هزار جریبی برای تصدی ۶ سمت دبیری هیئت رئیسه نامزد شدند. 

نتایج شمارش آراء به شرح زیر است:

وکیلی: ۱۳۶

یوسف نژاد: ۱۲۹

رحیمی: ۱۰۴

قاضی زاده هاشمی:۱۲۹

رنجبرزاده:۹۵

فرهنگی: ۹۵

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز