نهمین مجمع عمومی و کنگره حزب مستقل و اعتدال ایران دیشب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نهمین مجمع عمومی و کنگره حزب مستقل و اعتدال ایران شب گذشته (چهارشنبه - ۹ خرداد) با انجام انتخابات هیئت رئیسه، شورای مرکزی و تعیین دبیرکل این حزب برگزار شد.صش

در این مراسم پس از ارائه گزارش دبیرکل و تقدیم لوح سپاس حزب مستقل واعتدال به فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و قرائت پیام رییس دولت اصلاحات، انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد که طی آن اسماعیل ابراهیمی، مصیب امجدیان، عبدالله باقری، صابر میرعطایی، همت نظری و مهدی میربزرگی توسط اعضا انتخاب شدند.

همچنین قدرتعلی حشمتیان با رای اکثریت اعضا بار دیگر به عنوان دبیرکل  این حزب برگزیده شد.

در پایان این مراسم هم قدرتعلی حشمتیان، راضیه علی بخشی، هژیر خلیلی، میثم اشرفی اصفهانی، عاطفه کاوه، محمد یگانی،  جعفر آیین پرست، حسن درزینی، اکبرغلامی، علی احمدیه، مجید کیهانی، احمداسدی،  ایرج جمشید نژاد، سیدجلال ساداتیان و حامد علی بخشی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند.

نهمین مجمع عمومی و کنگره حزب مستقل واعتدال ایران شب گذشته (چهارشنبه - ۹ خرداد) با انجام انتخابات هیئت رئیسه، شورای مرکزی و تعیین دبیرکل این حزب برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم پس از ارائه گزارش دبیرکل و تقدیم لوح سپاس حزب مستقل واعتدال به فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و قرائت پیام رییس دولت اصلاحات، انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد که طی آن اسماعیل ابراهیمی، مصیب امجدیان، عبدالله باقری، صابر میرعطایی، همت نظری و مهدی میربزرگی توسط اعضا انتخاب شدند.

همچنین قدرتعلی حشمتیان با رای اکثریت اعضا بار دیگر به عنوان دبیرکل  این حزب برگزیده شد.

در پایان این مراسم هم قدرتعلی حشمتیان، راضیه علی بخشی، هژیر خلیلی، میثم اشرفی اصفهانی، عاطفه کاوه، محمد یگانی،  جعفر آیین پرست، حسن درزینی، اکبرغلامی، علی احمدیه، مجید کیهانی، احمداسدی،  ایرج جمشید نژاد، سیدجلال ساداتیان و حامد علی بخشی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز