احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) شب گذشته در بیمارستان امام خمینی (ره) درگذشت.

به گزارش مرور نیوز، احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان سمت در ساعات پایانی روز گذشته در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران و به دلیل عارضه قلبی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز