نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسکوت ماندن بررسی FATF در مجلس به مدت ۲ ماه موافقت کردند.

به گزارش مرور نیوز، در جریان جلسه علنی امروز مجلس - یکشنبه، 20 خرداد- ، درخواست بیش از 50 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مسکوت ماندن بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(FATF) به مدت 2 ماه، با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز