معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر از رای نیاوردن طرح شماره گذاری مجدد برای موتور سیکلت های کاربراتوری توسط هیات خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید کرد: با رای منفی دولت به درخواست شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری این ماجرا تمام‌شده تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت ادله وزارت صنعت و معدن را در مورد ضرورت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری نپذیرفت. در حقیقت توجه به مسائل و اهداف مهم‌تر یعنی دستیابی به هوای پاک و سالم باعث شد که ادله‌های مطرح شده از سوی وزارت صنعت و معدن پذیرفته نشود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز