شعر زیر که برای نخستین بار منتشر می شود، از سوی مقام معظم رهبری، به دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس اهداء شده است.

به گزارش مرور نیوز، آخرین غزل آیت الله خامنه ای برای نخستین بار منتشر شد.

این شعر از سوی مقام معظم رهبری، به دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس اهداء شده است.

می کند آشفته‌ام، همهمه خویشتن

کاش برون می شدم از همه خویشتن

می کشد از هر طرف، چون پر کاهی مرا

وسوسه این و آن، دمدمه خویشتن

پنجه در افکنده‌ام، در دل خونین خویش

گرگ وش افتاده‌ام، در رمه خویشتن

باده نابم گهی، زهر هلاهل گهی

خود به فغانم از این، ملقمه خویشتن

طفلم و بنهاده سر، بر سر دامان عشق

تا کندم بیخود از زمزمه خویشتن

مست و خرابم «امین»، بی خبر از بود و است

از که ستانم بگو، مظلمه خویشتن؟

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز