کمیسیون انرژی در گزارش خود در صحن علنی از دولت خواست در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را در قالب لایحه ارسال کند.

به گزارش مرور نیوز، گزارش کمیسیون انرژی درباره عدم اجرای بند «ب» ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن (موضوع سند ملی راهبرد انرژی و برنامه‌های اجرایی طرح جامع انرژی کشور) در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی توسط اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی قرائت شد.

در مقدمه این گزارش آمده است که با توجه به استنکاف دولت از اجرای کامل بند مذکور درباره تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور و ارائه آن به مجلس برای تصویب، کمیسیون انرژی به عنوان مرجع رسیدگی به این موضوع گزارش ذیل را تقدیم می‌کند.

در بخشی از گزارش تصویب شده است ضروری است دولت در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز