سفارت فرانسه در تهران تاکید کرد: با توجه به مسئولیت فرانسه در قبال حفاظت از اماکن دیپلماتیک، امنیت سفارت ایران تقویت شد.

به گزارش مرور نیوز، سفارت فرانسه در تهران در حساب توئیتری خود با توجه به حادثه اخیر و تعرض به سفارت ایران در پاریس نوشت: « به دنبال حوادثه مشاهده شده در مقابل سفارت ایران در پاریس (جمعه 23 شهریور)، فرماندهی پلیس پاریس اعلام کرد که همان روز وارد عمل شده و از 12 فردی که مقابل سفارت نظارت می‌کردند، در محل بازجویی به عمل آورده است». 

همچنین در توئیت دیگری بر این مطلب تاکید شد: « نظر به مسئولیت فرانسه در قبال حفاظت از اماکن دیپلماتیک و با موافقت سفارت ایران، تمهیداتی برای تقویت امنیت سفارت ایران در نظر گرفته شد». 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز