معاون اول رئیس جمهوری گفت: رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران یکی از مهمترین راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت و کمک به توزیع عادلانه درآمدها و ایجاد اشتغال پایدار است.

به گزارش مرورنیوز، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در همایش بین المللی  فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در سالن اجلاس سران برگزار شد افزود: گردشگری یکی از مهمترین حوزه ها و عوامل موثر در ارتباطات میان فرهنگی است و توسعه آن در جهان امروز نقشی اساسی در گسترش تفاهم ها و افزایش سطح ادراکات ملی، منطقه ای و جهانی دارد. 

وی ادامه داد: هرچه پدیده جهانی شدن ابعاد پیچیده تر و جدیدتر به خود می گیرد، گردشگری نیز به رغم پیشینه کهن آن دارای مفاهیم، زمینه ها، سازوکارها و چشم اندازهای جدیدتری می شود. نسبت میان گردشگری و درآمد ملی، سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی نمونه های بارز این تحولند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که گردشگری نوین به عنوان یک صنعت، نیازمند ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جدید و سرمایه گذاری های متناسب داخلی و خارجی است گفت: توسعه صنعت گردشگری مثل هر بعد خاص توسعه، وابسته به ابعاد دیگر آن است، یعنی زمینه های مساعد در سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ، اقتصاد، حقوق و قوانین، طبیعت و اجتماع می توانند به آن تحرک و شتاب بخشند.

جهانگیری افزود: گردشگری را می توان محدود به وجوهی خاص کرد، گردشگری فرهنگی و تاریخی، گردشگری اقتصادی و تجاری، گردشگری علمی و پژوهشی، گردشگری سلامت و درمان و گردشگری فراغت و تفریح و گونه های دیگر گردشگری همه در جای خود مهم و موثر و در خور سرمایه گذاری و برنامه ریزی های جدیدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز