ششمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، ششمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در استانبول آغاز شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز